Phát huy tinh thần tiên phong mở đường, mở bến đường Hồ Chí Minh trên biển

– Những con tàu không số cảm tử trong Chiến dịch Xuân 1968
– Video Công viên đường Hồ Chí Minh trên biển – Thạnh Phú, Bến Tre
– Chuyện về người anh hùng LLVT nhân dân Đoàn tàu không số

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *