Nhiều hoạt động hướng đến kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển

Cục Chính trị Bộ Tư lệnh Hải quân vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961-23/10/2021). Trước đó, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cũng đã có kế hoạch hướng dẫn các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng và các địa phương tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 60 năm diễn ra sự kiện lịch sử này.

Theo đó, cùng với tổ chức phong trào thi đua đột kích trong cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Quân chủng Hải quân và mít tinh trọng thể kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển với chương trình nghệ thuật đặc biệt; từ nay đến ngày 23/10, nhiều hoạt động được diễn ra như: Hội thảo khoa học cấp bộ về sự kiện; triển lãm, trưng bày, giới thiệu các hiện vật tác phẩm viết về đường Hồ Chí Minh trên biển; gặp mặt đại biểu các thế hệ CBCS tham gia tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển; sản xuất phim tư liệu kỷ niệm sự kiện và tổ chức tuần phim trong quân đội về đề tài đường Hồ Chí Minh trên biển; tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp “Gặp mặt nhân chứng lịch sử”… Đồng thời tổ chức thăm hỏi, tặng quà, tri ân một số thương binh, gia đình chính sách có thân nhân trực tiếp tham gia chiến đấu, hy sinh trên tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển

Kết hợp chặt chẽ các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển với hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, quân đội và quân chủng trong năm 2021; gắn với quán triệt, thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhất là Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Đại hội Đảng bộ Quân chủng Hải quân lần thứ XIII

Thông qua các hoạt động kỷ niệm nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong quân chủng, quân đội, nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế, nhất là thế hệ trẻ Việt Nam hiểu rõ hơn về lịch sử, truyền thống anh hùng của quân dân ta và Hải quân nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, trong đó có sự đóng góp đặc biệt quan trọng của tuyến vận tải quân sự chiến lược đường Hồ Chí Minh trên biển.

Đồng thời tôn vinh, tri ân công lao, cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ CBCS “Đoàn tàu Không số”, góp phần xứng đáng vào thắng lợi chung của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Khơi dậy lòng tự hào, cổ vũ động viên tinh thần độc lập, tự chủ, ý chí tự lực tự cường, phát huy truyền thống cách mạng của dân tộc, quân đội, quân chủng và phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” – Người chiến sĩ Hải quân nhân dân; tạo khí thế và động lực mới, hướng vào nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, đơn vị vững mạnh toàn diện “tiêu biểu, mẫu mực”, xây dựng quân chủng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ làm nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; ra sức thi đua, giành những thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

LẠC VIỆT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *