Ngày 21/12/2019 Chi hội 5 tổ chức kết nạp hội viên mới gồm : Chuẩn đô đốc Phạm Xuân Điệp , Phạm Văn Hưng , Đào Văn Hiến , Nguyễn Đức Lục .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *