Ngày 15/12/2019 tại Thủ Đức Tp.HCM, Chi hội 3 tổ chức gặp mặt cuối năm và két nạp hội viên mới

 

2 thoughts on “Ngày 15/12/2019 tại Thủ Đức Tp.HCM, Chi hội 3 tổ chức gặp mặt cuối năm và két nạp hội viên mới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *