Nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập QĐND Việt Nam 22/12/2019 Chi hội 6 tổ chức kết nạp 2 hội viên mới : Nguyễn Trọng Tường và Phạm Văn Tường vào Hội truyền thống Đoàn tàu không số tp.HCM .

9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *