Ngày 12/7/2020 Chi hội 1, Hội tuyền thống đoàn tàu không số Tp.Hồ Chí Minh tổ chức kết nạp hội viên : Nguyễn Thị Thái Thủy, Nguyễn Thanh Bình và Phạm Quốc Hưng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *