Một số hình ảnh hoạt động chi hội 7,Hội truyền thống đoàn tàu không số Tp. Hồ Chí Minh

Ngày 6 tháng 12 năm 2020 Chi hội 7 tổ chức kết nạp hội viên mới và tổng kết hoạt động chi hội năm 2020.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *