Chủ tịch Hồ Chí Minh trả lời phỏng vấn phóng viên nước ngoài

Mỗi dịp Tháng 5 về, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ kính yêu với lòng thành kính và biết ơn vô hạn. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Bác Hồ đã để lại cho chúng ta di sản vô cùng quý giá. Đó là tư tưởng, đạo đức, phong cách của một chiến sĩ cách mạng kiên cường, suốt đời cống hiến, hi sinh vì nước, vì dân, trở thành tấm gương sáng ngời để mỗi chúng ta học tập và làm theo.

Cuộc đời của Người là biểu tượng cao đẹp về chí khí cách mạng kiên cường, tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo, lòng yêu nước, yêu nhân dân tha thiết, đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, tác phong khiêm tốn, giản dị. Người để lại cho chúng ta một tấm lòng nhân hậu, một tình cảm chan chứa yêu thương, vì nước, vì dân, vì Đảng; một trí tuệ anh minh, mẫn tiệp; một tầm nhìn xa rộng, sâu sắc; một mẫu mực tuyệt vời về phong cách tư duy, phong cách viết, nói, làm việc và sinh hoạt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *