Anh hùng LLVT nhân dân, thuyền trưởng tàu không số Nguyễn Văn Đức, Dũng trong thời chiến, nghĩa tình trong thời bình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *